Dokumenti

Repozitorij dokumenata Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Dokumenti

Knjiga standarda SZSUR

Stupio na snagu: 30/03/2017
Klasa: -
Ubroj: -

Logotip SZSUR

Stupio na snagu: 30/03/2017
Klasa: -
Ubroj: -

Normativni akti

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Stupio na snagu: 06/07/2007
Klasa: 011-01/07-01/60
Ubroj: 71-05-03/1-07-2

Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Stupio na snagu: 13/04/2016
Klasa: 011-01/16-01/05
Ubroj: 2170-57-01-16-3

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SZSUR

Stupio na snagu: 20/03/2018
Klasa: 003-01/18-03/02
Ubroj: 2170-57-01-18-81