Dokumenti

Repozitorij dokumenata Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Dokumenti

Knjiga standarda SZSUR

Stupio na snagu: 30/03/2017
Klasa: -
Ubroj: -

Logotip SZSUR

Stupio na snagu: 30/03/2017
Klasa: -
Ubroj: -

Financijski dokumenti

Financijski plan SZSUR za 2021. godinu

Stupio na snagu: 22/12/2020
Klasa: 003-01/20-01/02
Ubroj: 2170-57-01-20-418

Izmjene i dopune financijskog plana SZSUR 2021

Stupio na snagu: 02/03/2021
Klasa: 003-01/21-01/17
Ubroj: 2170-57-01-21-05

2. izmjene i dopune financijskog plana SZSUR 2021

Stupio na snagu: 21/12/2021
Klasa: 003-01/21-01/02
Ubroj: 2170-57-01-21-509

Financijski plan SZSUR za 2022. godinu

Stupio na snagu: 21/12/2021
Klasa: 003-01/21-01/02
Ubroj: 2170-57-01-21-510

Normativni akti

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Stupio na snagu: 06/07/2007
Klasa: 011-01/07-01/60
Ubroj: 71-05-03/1-07-2

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

Stupio na snagu: 08/07/2008
Klasa: 602-04/0801/02
Ubroj: 2170-57-01-08-150

Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Stupio na snagu: 13/04/2016
Klasa: 011-01/16-01/05
Ubroj: 2170-57-01-16-3

Poslovnik o radu Skupštine SZSUR

Stupio na snagu: 19/12/2016
Klasa: 003/01/16-01/10
Ubroj: 2170-57-01-16-74

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SZSUR

Stupio na snagu: 20/03/2018
Klasa: 003-01/18-03/02
Ubroj: 2170-57-01-18-81

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SZSUR

Stupio na snagu: 23/06/2020
Klasa: 003-01/20-01/12
Ubroj: 2710-57-01-20-19

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine

Stupio na snagu: 29/09/2020
Klasa: 003-01/20-01/12
Ubroj: 2170-57-01-20-29

Pravilnik o unutarnjem ustroju ureda Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Stupio na snagu: 15/12/2021
Klasa: 003-01/21-01/14
Ubroj: 2170-57-01-21-174

Obrasci

Obrzac – prijava na natječaj

Stupio na snagu:
Klasa: -
Ubroj: -

Obrasci – privitci pravilniku za izbore

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Plan i program rada SZSUR

Plan i program rada SZSUR za 2021. godinu

Stupio na snagu: 08/12/2020
Klasa: 003-01/20-01/11
Ubroj: 2170-57-01-20-138

Plan i program rada SZSUR za 2022. godinu

Stupio na snagu: 15/12/2021
Klasa: 003-01/21-01/14
Ubroj: 2170-57-01-21-169

Registar studentskih organizacija UNIRI

Tablica studentskih organizacija UNIRI – 2020

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Skip to content