Dokumenti

Repozitorij dokumenata Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Dokumenti

Knjiga standarda SZSUR

Stupio na snagu: 30/03/2017
Klasa: -
Ubroj: -

Logotip SZSUR

Stupio na snagu: 30/03/2017
Klasa: -
Ubroj: -

Financijski dokumenti

Financijski plan SZSUR za 2021. godinu

Stupio na snagu: 22/12/2020
Klasa: 003-01/20-01/02
Ubroj: 2170-57-01-20-418

Izmjene i dopune financijskog plana SZSUR 2021

Stupio na snagu: 02/03/2021
Klasa: 003-01/21-01/17
Ubroj: 2170-57-01-21-05

2. izmjene i dopune financijskog plana SZSUR 2021

Stupio na snagu: 21/12/2021
Klasa: 003-01/21-01/02
Ubroj: 2170-57-01-21-509

Financijski plan SZSUR za 2022. godinu

Stupio na snagu: 21/12/2021
Klasa: 003-01/21-01/02
Ubroj: 2170-57-01-21-510

Izmjene i dopune financijskog plana SZSUR za 2022.

Stupio na snagu: 19/07/2022
Klasa: 007-01/22-03/02
Ubroj: 2170-57-01-22-291

Izmjene i dopune financijskog plana SZSUR 2022 – druga izmjena

Stupio na snagu: 20/12/2022
Klasa: 007-01/22-03/02
Ubroj: 2170-57-01-22-464

Financijski plan SZSUR za 2023 godinu

Stupio na snagu: 20/12/2022
Klasa: 003-01/22-01-02
Ubroj: 2170-57-01-22-81

Izmjene i dopune financijskog plana SZSUR za 2023. godinu

Stupio na snagu: 19/12/2023
Klasa: 007-01/23-03/02
Ubroj: 2170-137-01-23-463

Financijski plan SZSUR za 2024. godinu

Stupio na snagu: 19/12/2023
Klasa: 007-01/23-03/02
Ubroj: 2170-137-01-23-464

Normativni akti

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Stupio na snagu: 06/07/2007
Klasa: 011-01/07-01/60
Ubroj: 71-05-03/1-07-2

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

Stupio na snagu: 08/07/2008
Klasa: 602-04/0801/02
Ubroj: 2170-57-01-08-150

Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Stupio na snagu: 13/04/2016
Klasa: 011-01/16-01/05
Ubroj: 2170-57-01-16-3

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SZSUR

Stupio na snagu: 20/03/2018
Klasa: 003-01/18-03/02
Ubroj: 2170-57-01-18-81

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SZSUR

Stupio na snagu: 23/06/2020
Klasa: 003-01/20-01/12
Ubroj: 2710-57-01-20-19

Pravilnik o unutarnjem ustroju ureda Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Stupio na snagu: 15/12/2021
Klasa: 003-01/21-01/14
Ubroj: 2170-57-01-21-174

Poslovnik o radu Skupštine SZSUR

Stupio na snagu: 14/09/2022
Klasa: 003-01/22-01/02
Ubroj: 2170-57-01-22-45

PRAVILNIK O INFORMIRANJU JAVNOSTI

Stupio na snagu: 09/11/2022
Klasa: 003-01/22-01/01
Ubroj: 2170-57-01-22-250

Obrasci

Obrasci – privitci pravilniku za izbore

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Obrazac zahtjeva za financijsko izvješće

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Obrazac zahtjeva za narativno izvješće

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Obrazac zahtjeva za akontaciju

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Obrazac zahtjeva za djelomične refundacije

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Obrazac zahtjeva za plaćanje

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Obrazac zahtjeva za refundaciju troškova

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Obrzac – prijava na natječaj za voditelja ureda

Stupio na snagu:
Klasa: -
Ubroj: -

Plan i program rada SZSUR

Plan i program rada SZSUR za 2021. godinu

Stupio na snagu: 08/12/2020
Klasa: 003-01/20-01/11
Ubroj: 2170-57-01-20-138

Plan i program rada SZSUR za 2022. godinu

Stupio na snagu: 15/12/2021
Klasa: 003-01/21-01/14
Ubroj: 2170-57-01-21-169

Plan i program rada SZSUR 2023

Stupio na snagu: 20/12/2022
Klasa: 003-01/22/01/01
Ubroj: 2170-57-01-22-274

Studentska medijska platforma Kišobran

Pravilnik o radu Studentskog medijskog vijeća

Stupio na snagu: 06/07/2022
Klasa: 003-01/22-01/01
Ubroj: 2170-57-01-22-176

Studentske organizacije

Zapisnici mandatno razdoblje ak. god. 2022./2023. do 2023./2024.

Zapisnik 14. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 26. sjednice

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

ZAPISNIK 25. SJEDNICE

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 24. sjednica

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 22. sjednica

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 20. sjednica

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik – 23. sjednice – izvanredne sjednice

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 21. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 19. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 18. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 17. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 16. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 15. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 13. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 12. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 11. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 10. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 9. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 8. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 7. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 6. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 5. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 4. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 3. sjednica SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Zapisnik 2. sjednice SZSUR

Stupio na snagu:
Klasa:
Ubroj:

Skip to content