Ured za znanost

Cilj

Cilj Ureda za znanost u prvom redu je poticanje znanstveno-istraživačkog angažmana i rada studenata svih sastavnica Sveučilišta. Svojim radom Ured nastoji pružiti platformu za razvoj znanstveno-stručnih projekata i manifestacija te pomoći u organizaciji aktivnosti usmjerene prema popularizaciji znanosti. Osim toga, Ured za jedan od glavnih ciljeva ima podizanje informiranosti studenata o znanstvenom radu i projektima, ali i organiziranje aktivnosti koje će studentima pomoći da samostalno osmisle i provedu određenu znanstveno-istraživačku ili stručnu aktivnost.

Plan rada

 • Afirmacija znanstveno-istraživačkog rada s uključenjem značajnijeg broja studenata u znanstvene projekte
 • Poticanje iniciranja i realizacije studentskih znanstvenih projekata;
 • Interdisciplinarno povezivanje studenata Sveučilišta u Rijeci na zajedničkim projektima (intrauniverzitetska suradnja);
 • Organizacija certificirane radionice „Osnove znanstvenog istraživanja“
 • Edukacija studenata o bazičnim istraživačkim vještinama;
 • Popularizacija znanosti realizacijom Scientific cafe-a
 • Organizacija predavanja, tribina i gostovanja uvaženih znanstvenika;
 • Organizacija znanstveno-stručnih izleta u akademske centre, znanstvene institute i muzeje, posjete uredništvima znanstvenih časopisa;
 • Organizacija i poticanje organizacije stručnih i znanstvenih studentskih kongresa, skupova i ljetnih škola;
 • Promocija Sveučilišta u Rijeci u domaćim i međunarodnim okvirima s poticanjem studentske participacije na kongresima, skupovima, radionicama, tečajevima, međunarodnim razmjenama i ostalim oblicima znanstvenog i stručnog usavršavanja;
 • Sudjelovanje u studentskim manifestacijama (poput: Student Day Festival, Tjedan mozga i sl.)
 • Okupljanje i suradnja sa studentskim znanstvenim sekcijama pojedinih sastavnica Sveučilišta (s pokretanjem sličnih sekcija na svim sastavnicama);
 • Informiranje zainteresiranih članova akademske zajednice o aktivnostima Ureda za znanost.
Tiyya Selimović

Tiyya Selimović

Voditelj

Članovi

Josipa Kajić
Emina Fodolović
Ivana Peršić
Patricija Petrovečki
Dorotea Kožnjak

znanost@sz.uniri.hr

mob: +385 (0)99 879 7623

Skip to content