IT Ured
Uloga IT ureda je održavanje web-stranice, Share Point portala i Office 365 Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Osim navedene administrativne uloge IT ured rješava sve tehničke probleme kojima se članovi SZSUR-a susretnu te organizira niz aktivnosti poput radionica, skupova i sl.

Cilj

Cilj IT ureda je održavanje mrežnih stranica SZSUR-a, te svih tehničkih poslova što se tiču izdavanja novih lozinki za račune, priprema za održavanje sjednica, održavanje tematskih radionica za studente, te sve ostale stavke pokrivene IT uredom.

Projekti

Nabava računalne opreme za rad, nabava rezervnih dijelova za servisiranje postojećih računala, radionica za informatičku edukaciju studenata, održavanje drugih projekata IT ureda.

Plan rada

Održavanje mrežnih stranica SZSUR-a.

Nema voditelja

Voditelj

it@sz.uniri.hr

Skip to content