Ured za udruge
Ured za udruge sastavni je dio Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (nadalje SZSUR) koji se bavi problematikom i informiranjem studentskih udruga koje djeluju pri Sveučilištu u Rijeci. Kontinuirano nastojimo biti aktivan i dinamičan ured SZSUR-a orijentiran ka stalnom unapređenju suradnje između studenata pojedinca, studentskih grupa i studentskih udruga sa Sveučilištem u Rijeci i ponajprije Studentskim zborom.

Cilj

Ured za udruge nastoji osigurati pozitivni pravni i financijski okvir za poticajno djelovanje studentskih udruga, a prema ostvarenju cilja za unapređenjem kvalitete studiranja i općenito kvalitete studentskog standarda Sveučilišta u Rijeci. Težimo što učinkovitije i djelotvornije koordinirati navedenom problematikom suradnje između različitih dionika.

Projekti

Poziva se sve zainteresirane studente pojedince, studentske grupe i udruge na prijavu za sufinanciranje aktivnosti i programa koje ste osmislili, budite sigurni u postojanje partnera za provođenje Vaših ideja!

Plan rada

Plan i program rada Ureda za udruge podijeljen je u pet glavnih okosnica:

Registar udruga

  • trenutačno u nadležnosti Sveučilišta u Rijeci kroz suradnju sa Upravom Sveučilišta preusmjerili bi na aktualizaciju i vođenje Registra općenito upravo Uredu za udruge SZSUR-a.

Organizacija edukacija za studente i studentske udruge

  • ova vrlo značajna točka plana i programa rada odnosi se poglavito na planiranje i provedbu, što skoriju, Edukacije za provedbu projekta.

Normativni akti i ostali dokumenti

  • određeni dio propisa, obuhvaćajući razne pravilnike, poslovnik(e), ugovore i priručnike, koji su u nadležnosti SZSuR-a pomalo je zastario. Kao i svaki drugi propis, bio normativan ili ne, jednom kada stupi na snagu i prođe izvjesno vrijeme njegovog korištenja u praksi na vidjelo izađu nedostaci koji do tada nisu mogli biti predviđeni. Pozornost posvećujemo “Priručniku za pisanje projektnih prijedloga za natječaj SZSuR-a” i “Poslovniku o radu povjerenstva Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Rijeci”.

Medijska aktivnost

  • na temelju aktivnosti koje se provode unutar ureda objavljivati će se medijski sadržaj na tjednoj bazi putem društvenih mreža SZSUR-a.

Standardne aktivnosti

  • ured za udruge osnovan je zbog rješavanja problematike vezane uz udruge koje djeluju na području Sveučilišta u Rijeci, a razlog osnivanja jest djelovanje u svezi studentskih pitanja. Nastavak organiziranja mjesečnih sastanaka s predstavnicima udruga.
Luka Delak

Luka Delak

Voditelj

-

udruge@sz.uniri.hr

mob: +385 (0)91 903 3226

Skip to content