Ured za studentski standard
Misija Ureda za studentski standard je pružiti pravovremenu informaciju o ključnim pravima, utjecati na postizanje zadovoljavajuće razine kvalitete smještaja, utjecati i kontrolirati zdravu i raznoliku ponudu studentske prehrane s istom razinom kvalitete, neovisno o lokaciji objekta koji je zadužen za studentsku prehranu te razvijati platformu za veća prava i mogućnosti studenata.

Cilj

Cilj Ureda za studentski standard u narednom mandatnom razdoblju se može izraziti kroz početnu evaluaciju zatečenog stanja, povećavanje transparentnosti rada i stvaranje platforme za dolaženje do krajnjeg korisnika uz nužnost povezivanja ureda.

Plan rada

Planovi za prehranu:

 1. Provedba ankete o zadovoljstvu studenata prehranom
 2. Usporedba količine i kvalitete ponude u objektima studentske prehrane na nacionalnoj razini
 3. Usklađivanje kvalitete proizvoda i menija između menzi unutar sastavnice
 4. Sukladno prijedlozima iskazanim u anketi – provesti vraćanje nekih starih artikala u prehranu i uvođenje novih
 5. Kontrola higijene namirnica i popratno uslužnog sadržaja
 6. Poboljšanje prehrambene ponude (raznovrsnost studentskih menija)
 7. Analiza sastava i količine namirnica u obrocima; normiranje obroka i sadržaja te nutritivne vrijednosti

Planovi za smještaj:

 1. Poboljšanje uvjeta smještaja u studentskom domu sukladno provođenim anketama
 2. Kontrola pravovaljanosti korištenja kapaciteta doma od strane korisnika obzirom na upisanu osobu u ugovoru
 3. Revizija kriterija za ostvarivanje prava na smještaj u studentskom domu te subvencije za studente u privatnom smještaju
 4. Provedba ankete o zadovoljstvu studenata smještajem u studentskom domu

Ostali planovi:

 1. Suradnja s odborima Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, kao i ostalih interesnih skupina za poboljšanje studentskog standarda
 2. Povezivanje s ostalim sveučilištima na nacionalnoj razini u svrhu proširenja ponude i povećanja mogućnosti utjecaja ureda u njegovom radu za interese studenata
 3. Suradnja i razmjena ideja s internacionalnim sveučilištima unutar EU
 4. Brinuti o tekućim problemima te ih promptno rješavati, kao i donositi buduće mjere za unaprjeđenje studentskog standarda
Nije imenovan - natječaj je otvoren

Nije imenovan - natječaj je otvoren

Voditelj

Članovi

U Rijeci od 2017. godine djeluju dva domska odbora i to:

Domski odbor „Ivan Goran Kovačić“
domski.domski.odbor.igk@sz.uniri.hr
Domski odbor „Trsat“
domski.domski.odbor.trsat@sz.uniri.hr

U domski odbor možete nam se javiti javiti u svrhu rješavanja problema, traženja savjeta te postavljanja pitanja vezanih uz stanovanje u vašim domovima porukom na službeni mail. Domski odbor je savjetodavno tijelo Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, te će se sve nedoumice koje imate rješavati uz međusobnu suradnju Studentskog zbora i Domskog odbora, sa Studentskim centrom Sveučilišta u Rijeci, a kojima je cilj poboljšanje kvalitete življenja i studiranja svih studenata u Rijeci.

Odbori nisu stvari ili pojave to su kolegice i kolege studenti koji su smješteni u studentskim domovima Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci.

standard@sz.uniri.hr

Skip to content