Ured studentskog pravobranitelja
Kako bi zaštitio i promicao prava studenata zajamčena zakonom i aktima Sveučilišta, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci osnovao je Ured studentskog pravobranitelja kao krovno tijelo za zaštitu studenata od mogućih povreda njihovih prava. Dužnosti Ureda studentskog pravobranitelja su koordinacija studentskih pravobranitelja sastavnica Sveučilišta, a obaveza svakog studentskog pravobranitelja na Sveučilištu u Rijeci je da informira studente o njihovim pravima i obvezama, da zastupa studente u eventualnom kršenju njihovih prava te da radi na unaprjeđenju Sveučilišta u odnosu na potrebe studenata.

Cilj

Ciljevi su Ureda studentskog pravobranitelja dvostruki. S jedne strane, zastupati i pomagati studentima čija su prava povrijeđena, a s druge aktivno informirati studente o njihovim pravima i kako ih štititi. Pritom se velika pažnja polaže u zaštitu privatnosti studenta kako bi se osiguralo da nitko ne doživljava nikakve neugodnosti zato što se obratio studentskom pravobranitelju. Zaštita studentskih prava mora biti dostupna, bez neugodnosti za studenta i učinkovita!

Projekti

U prethodnoj akademskoj godini uspješno je ostvarena većina plana i programa te se dodatno održala uspješna Tribina o seksualnom uznemiravanju u akademskoj zajednici. Nastavno na taj projekt, Ured studentskoj pravobranitelja trenutno je dio Radne skupine za izradu protokola za postupanje u slučajevima spolnog uznemiravanja i nasilja na Sveučilištu. U akademskoj godini 2022./2023. nastavljamo svoj rad kroz sljedeće projekte: 1. Promoviranje suradnje s pravobraniteljima na pojedinim sastavnicama Sveučilišta 2. Zaštita prava ranjivih skupina u studentskoj populaciji 3. Provođenje radionica kojima bi se studente sastavnica Sveučilišta informiralo o osnovnim pravnim institutima te njihovim pravima

Plan rada

Temeljna obveza i cilj rada ureda Studentskog pravobranitelja je upoznavanje studenata sa
načinom rada ureda, te ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. Veliki broj studenata nije
upućeno na postojanje mogućnosti obraćanja Studentskom pravobranitelju. Cilj je omogućiti
kvalitetniju suradnju s ostalim sastavnicama Sveučilišta, te postići veću prepoznatljivost i
transparentnost ureda Studentskog pravobranitelja među studentima. Nadalje, omogućiti
bolju komunikaciju s pravobraniteljima koji obnašaju dužnost na razini pojedinih sastavnica.
Jedna od bitnih stavki ureda u ovom mandatnom razdoblju je poboljšati transparentnost
ureda i veću mogućnost obraćanja studenata Studentskom pravobranitelju. Kvalitetnija
suradnja s ostalim sastavnicama, omogućit će transparentnost ureda i upoznavanja
studenata sa Studentskim pravobraniteljem.
Prvenstveno, cilj je podignuti kvalitetu zaštite posebno ranjivih skupina u ostvarivanju i zaštiti
njihovih prava. Organiziranjem raznih događaja, tribina i radionica, ostvarit ćemo navedeni
cilj, kako bi se onim najpotrebnijima moglo pomoći. Ured Studentskog pravobranitelja će
nastaviti doprinos svih događaja i aktivnosti koji će biti ostvareni u narednom mandatnom
razdoblju.
Završetkom, cilj ureda je ostvariti mogućnost za dane otvorenih vrata ureda Studentskog
pravobranitelja, kako bi studenti, a posebice studenti Pravnog fakulteta u budućnosti se
odlučili kandidirati na mjesto Studentskog pravobranitelja

 

Leonardo Radanović

Leonardo Radanović

Voditelj

pravobranitelj@sz.uniri.hr

Skip to content