Ured studentskog pravobranitelja
Kako bi zaštitio i promicao prava studenata zajamčena zakonom i aktima Sveučilišta, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci osnovao je Ured studentskog pravobranitelja kao krovno tijelo za zaštitu studenata od mogućih povreda njihovih prava. Dužnosti Ureda studentskog pravobranitelja su koordinacija studentskih pravobranitelja sastavnica Sveučilišta, a obaveza svakog studentskog pravobranitelja na Sveučilištu u Rijeci je da informira studente o njihovim pravima i obvezama, da zastupa studente u eventualnom kršenju njihovih prava te da radi na unaprjeđenju Sveučilišta u odnosu na potrebe studenata.

Cilj

Ciljevi su Ureda studentskog pravobranitelja dvostruki. S jedne strane, zastupati i pomagati studentima čija su prava povrijeđena, a s druge aktivno informirati studente o njihovim pravima i kako ih štititi. Pritom se velika pažnja polaže u zaštitu privatnosti studenta kako bi se osiguralo da nitko ne doživljava nikakve neugodnosti zato što se obratio studentskom pravobranitelju. Zaštita studentskih prava mora biti dostupna, bez neugodnosti za studenta i učinkovita!

Projekti

U prethodnoj akademskoj godini uspješno je ostvarena većina plana i programa te se dodatno održala uspješna Tribina o seksualnom uznemiravanju u akademskoj zajednici. Nastavno na taj projekt, Ured studentskoj pravobranitelja trenutno je dio Radne skupine za izradu protokola za postupanje u slučajevima spolnog uznemiravanja i nasilja na Sveučilištu. U akademskoj godini 2021./2022. nastavljamo svoj rad kroz sljedeće projekte: 1. Izrada online obrasca za prijavu povreda prava studenata te drugih nepravilnosti, 2. integracija Pravne klinike, centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci sa funkcijom studentskog pravobranitelja 3. Provođenje radionica kojima bi se studente sastavnica Sveučilišta informiralo o osnovnim pravnim institutima te njihovim pravima

Plan rada

Navedene programske aktivnosti sredstva su za ostvarenja ciljeva Studentskog pravobranitelja za ovo mandatno razdoblje koji su, kako slijedi:

  1. pojednostavljivanje ostvarivanja prava studenata,
  2. učinkovitija zaštita prava studenata,
  3. jačanje studentske svijesti o pravima i obvezama studenata te
  4. jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu.

 

Ured studentskog pravobranitelja intenzivno radi na približavanju svog rada studentima. Sredstvo koje će nam uvelike uvećati pristupačnost studentima jest izrada društvenih mreža. Poput Studentskog zbora i drugih sveučilišnih tijela, Studentski pravobranitelj također ima dužnost pratiti suvremene načine komunikacije te tako osigurati veću transparentnost u radu te olakšati studentima pristup informacijama . Osim što bi poslužili kao sredstvo za objavljivanje za studente važnih informacija iz djelokruga rada Studentskog pravobranitelja, profili na aktualnim društvenim mrežama bili bi mnogo pogodnije sredstvo za komunikaciju sa studentima. Naime, najvažnija je zadaća Studentskoga pravobranitelja štititi prava studenata te je, prema tome, presudno da se s njim može što jednostavnije stupiti u kontakt. Komunikacija putem društvenih mreža brža je i jednostavnija od one putem elektroničke pošte te je ujedno i bliža studentima koji se društvenim mrežama služe svakodnevno. Naravno, da otvaranje profila na društvenim mrežama ne isključuje nastavak komuniciranja putem elektroničke pošte!

Također, skloni smo razmatrati približavanje rada Ureda studentima kroz radionice i edukacije putem kojih bismo studente informirali o raznim aspektima našeg rada. Nužno je provoditi kontinuiranu informacijsku kampanju o studentskim pravima i obvezama kako bi osigurala učinkovita zaštita prava i spriječilo kršenje obveza.

Osim toga, planiramo izradu online obrasca za prijavu povreda prava i drugih nepravilnosti.
Izradom jednostavnog i interaktivnog online obrasca za prijavu povreda prava studenata te drugih nepravilnosti znatno bi se olakšao put od povrede nekog prava do njegove učinkovite zaštite. Naime, uvođenjem ovakvog sustava Studentski bi pravobranitelj mogao mnogo učinkovitije reagirati na potencijalna kršenja prava studenata te na druge nepravilnosti u radu Sveučilišta i njegovih tijela.

Nadamo se da ćemo uspješno riješiti sve neugodnosti s kojima se susrećete!

 

Eva Ružić

Eva Ružić

Voditelj

pravobraniteljica@sz.uniri.hr

+385919279670

Skip to content