Ured studentskog pravobranitelja
Kako bi zaštitio i promicao prava studenata zajamčena zakonom i aktima Sveučilišta, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci osnovao je Ured studentskog pravobranitelja kao krovno tijelo za zaštitu studenata od mogućih povreda njihovih prava. Dužnosti Ureda studentskog pravobranitelja su koordinacija studentskih pravobranitelja sastavnica Sveučilišta, a obaveza svakog studentskog pravobranitelja na Sveučilištu u Rijeci je da informira studente o njihovim pravima i obvezama, da zastupa studente u eventualnom kršenju njihovih prava te da radi na unaprjeđenju Sveučilišta u odnosu na potrebe studenata.

Cilj

Ciljevi su Ureda studentskog pravobranitelja dvostruki. S jedne strane, zastupati i pomagati studentima čija su prava povrijeđena, a s druge aktivno informirati studente o njihovim pravima i kako ih štititi. Pritom se velika pažnja polaže u zaštitu privatnosti studenta kako bi se osiguralo da nitko ne doživljava nikakve neugodnosti zato što se obratio studentskom pravobranitelju. Zaštita studentskih prava mora biti dostupna, bez neugodnosti za studenta i učinkovita!

Projekti

U prethodnoj akademskoj godini uspješno je ostvarena većina plana i programa te se dodatno održala uspješna Tribina o seksualnom uznemiravanju u akademskoj zajednici. Nastavno na taj projekt, Ured studentskoj pravobranitelja trenutno je dio Radne skupine za izradu protokola za postupanje u slučajevima spolnog uznemiravanja i nasilja na Sveučilištu. U akademskoj godini 2022./2023. nastavljamo svoj rad kroz sljedeće projekte: 1. Promoviranje suradnje s pravobraniteljima na pojedinim sastavnicama Sveučilišta 2. Zaštita prava ranjivih skupina u studentskoj populaciji 3. Provođenje radionica kojima bi se studente sastavnica Sveučilišta informiralo o osnovnim pravnim institutima te njihovim pravima

Plan rada

Navedene programske aktivnosti sredstva su za ostvarenja ciljeva Studentskog pravobranitelja za ovo mandatno razdoblje koji su, kako slijedi:

  1. Pojednostavljivanje ostvarivanja prava studenata,
  2. Učinkovita suradnja s pravobraniteljima na razini pojedinih sastavnica
  3. Jačanje studentske svijesti o pravima i obvezama studenata te
  4. Jačanje transparentnosti i otvorenosti u radu.

Ured studentskog pravobranitelja intenzivno radi na približavanju svog rada studentima. Ako ste suočeni s određenim problemima tijekom studiranja stojimo Vam na raspolaganju te nam se možete s povjerenjem obratiti. Sve Vaše informacije ostaju anonimne te Ured kroz dogovor s Vama određuje daljnje postupanje s ciljem rješavanja problema s kojima ste suočeni. Ured, također, surađuje i s drugim tijelima koja djeluju na Sveučilištu s ciljem pružanja učinkovite pomoći u Vašem slučaju.

Uz naš Ured koji djeluje na razini sveučilišta, na razini pojedinih sastavnica djeluju pravobranitelji koji svoj rad fokusiraju na pojedine sastavnice. Detaljan popis studentskih predstavnika te pravobranitelja koji djeluju na Vašim sastavnicama, kao i njihove e-mail adrese, možete pronaći na stranicama SZSUR-a na poveznici Sastavnice. Prilikom pružanja pomoći Ured surađuje s pravobraniteljima koji djeluju na Vašoj sastavnici te se stoga s povjerenjem možete obratiti istima. Obratiti nam se možete slanjem poruke na naš e-mail ili pozivom na navedeni broj studentskog pravobranitelja.

Također, skloni smo razmatrati približavanje rada Ureda studentima kroz radionice i edukacije putem kojih bismo studente informirali o raznim aspektima našeg rada. Nužno je provoditi kontinuiranu informacijsku kampanju o studentskim pravima i obvezama kako bi osigurala učinkovita zaštita prava i spriječilo kršenje obveza.

Nadamo se da ćemo uspješno riješiti sve neugodnosti s kojima se susrećete!

 

Nema voditelja

Voditelj

pravobranitelj@sz.uniri.hr

Skip to content