Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu redovitog preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija u 2020./2021. akademskoj godini

Postupak prijave za upis u I. godinu preddiplomskog studija Logopedija na Sveučilištu u Rijeci u ak. god. 2020./2021.:

Prijava se sastoji od:

  1. Prijave studija na www.postani-student.hr

Pristupnik prijavljuje studij putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU)  a koji je dostupan na poveznici www.postani-student.hr.

  1. Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta

Pristupnik uz prijavu studija na www.postani-student.hr treba ispuniti online prijavu te priložiti sljedeće obrasce:

Informacije o terminima i mjestu održavanja provjere preduvjeta

Prijave za dodatnu provjeru/procjenu jezično-govorno-glasovnog statusa održat će se od 13. svibnja 2020. godine do 5. lipnja 2020. godine.

Procjena jezično-govorno-glasovnog statusa odvijat će se od 8.lipnja 2020. godine.

Više o cijelom postupku prijave saznajte na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci, ovdje.

Share This
Skip to content