Prvenstveno se želimo zahvaliti svima koji su uključeni!

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci podržao je i priključio se nacionalnoj inicijativi (Hrvatskog studentskog zbora) izrade vizira za zaštitu uz pomoć 3D printera za medicinsko osoblje, a koju je pokrenuo student Fakulteta za elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Slaven Damjanović iz Splita.

Svi dijelovi zaštitnih vizira prikupljaju se na jednoj adresi Radmile Matejčić 2, na Kampusu u zgradi Sveučilišnih odjela te će se od tamo organizirati dostava zdravstvenim djelatnicima u Dom zdravlja i KBC. U slučaju da ste izvan Rijeke, javite nam se kako bismo izvršili preuzimanje na vašoj adresi.

Preuzeli smo koordinaciju projekta za cijelo područje Primorsko – goranske županije, a i šire te se za sada inicijativi priključilo više od 15 privatnih firmi koje posjeduju 3D printere i nekoliko firmi koje su donirale materijal za izradu vizira.

U suradnji s Nacionalnim centrom tehničke kulture iz Kraljevice doniran je dio materijala za izradu vizira kao i dio nosača koje su do sad uspjeli izraditi putem 3D printera, i dalje zajedno surađujemo na prikupljanju donacija.

Ispred SZSUR-a koordinaciju vode Luka Delak student Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet i kolega Luka Vukonić student Sveučilišta u Rijeci, Tehnički fakultet, dok se nekolicina drugih studenata priključila inicijativi i stavila na raspolaganje u danima kad bude trebalo slagati zaštitne vizire.

Danas smo započeli sa sastavljanjem vizirali te naglašavamo kako će se i narednih dana nastaviti izrada istih.

#studentipomažu naziv je ove nacionalne inicijative te ovim putem i dalje pozivamo sve zainteresirane firme, radnje koje nam mogu pomoći na bilo koji način da nas kontaktiraju, a isto tako pozivamo i sve studente koji se žele priključiti inicijativi da nam se jave i tako uključe u ovu inicijativu.

Za vrerziju izrade 3D modela molimo vas da nas kontaktireate na email.

U slučaju pitanja prije izrade obratite nam se na kontakt adresu studentipomazu@sz.uniri.hr

Još jednom se zahvaljujemo svima koji su se priključili akciji:

BESOFT d.o.o., Stellaris tech – obrt za edukaciju, Hrvatska zajednica tehničke kulture, RIMAN , Enable j.d.o.o, MY RIVER, Particula group d.o.o., Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, EXEVIO d. o. o., Sic amica j.d.o.o, Paras design studio, Obrt VAD-CAD, Dom mladih, Sveučilištu u Rijeci kao i svim pojedincima – HVALA VAM!

ostanidoma jer #studentipomazu

Vaš Studentski zbor!

Ovdje pogledajte Time-Lapse


Student Council of the University of Rijeka supports and participates in the national initiative of producing protective visors for health workers through 3D printing, which has been started by the student of the Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture in Split, Slaven Damjanović.

All the necessary components of the protective visors are collected at the University of Rijeka campus (University departments building, Radmile Matejčić 2) and from there will be distributed to health workers in community health centres and Clinical Hospital Centre Rijeka. In case that you are currently outside of Rijeka, please contact us so that we can organize collecting the materials from your home address.

We coordinate the project for the area of Primorje – Gorski kotar county and for now over 15 companies which own 3D printers have joined the initiative, while several companies have also donated the materials needed for producing the visors.

In cooperation with the Croatian Association of Technical Culture from Kraljevica we have secured a donation of the materials for visors, including the frames produced by the 3D printer, and we are still working on collecting donations.

From the side of the Student Council, this project is coordinated by Luka Delak from the Faculty of Medicine and Luka Vukonić from the Faculty of Engineering, while many other students have joined the initiative and are at disposal for the days in which the protective visors will be assembled. We began assembling the visors today and predict that this process will continue for some time.

#studentshelp is the name of this national initiative and we invite all other interested companies or associations willing to help in any way to contact us, while we also especially invite the students to join this initiative.

Contact address is: studentipomazu@sz.uniri.hr


Vezane vijesti:

Share This
Skip to content