Na Natječaj za izradu vizualnog identiteta – logotipa Alumni mreže Sveučilišta u Rijeci ukupno je pristiglo 8 prijava s više vizualnih rješenja.

O pristiglim prijavama odlučivalo je Povjerenstvo u sastavu:

  • Nina Licul, asistentica
  • doc. art. Marko Koržinek
  • Elvis Kurtović, viši umjetnički suradnik
  • Ivana Babić, studentica

Povjerenstvo je na sastanku donijelo jednoglasnu odluku o najboljem prijedlogu logotipa za Alumni mrežu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: ALUMNI UNIRI; Mreža), u svrhu upotrebe na svim on-line i off-line promidžbenim materijalima (memorandum, plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica i dr.).

Prema mišljenju Povjerenstva najbolje rješenje je izradila Ana Tominac, studentica Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Odabrani vizualni identitet: Ana Tominac

Obrazloženje:

Povjerenstvo se u odluci vodilo smjernicama za izbor logotipa, koje su bile propisane Natječajem za izradu prijedloga rješenja logotipa i vizualnog identiteta Alumni mreže Sveučilišta u Rijeci:

1. Idejno rješenje mora sadržavati riječ „ALUMNI“ te logotip (znak) i grb Sveučilišta u Rijeci sukladno knjizi standarda UNIRI.

2. Prepoznatljivost i originalnost.

3. Kreativan, jedinstven i jednostavan, te da prati trendove u dizajnu.

4. Mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja.

5. Idejno rješenje mora svojom veličinom i mogućnostima izvedbe omogućiti upotrebu logotipa u razne svrhe.

6. Idejno rješenje mora pratiti i omogućiti implementaciju postojećih logotipa Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica te poštivati njihove tradicijske vrijednosti.

Odabrano rješenje je u najvećoj mjeri na kvalitetan i komunikacijski jasan način odgovorilo na većinu smjernica postavljenih u raspisu natječaja. U odnosu na druge prijedloge, ovo je rješenje pokazalo i najveću dozu profesionalnosti razvidnu kroz priloženi prijedlog knjige standarda. Nezavisno od rada stručnog povjerenstva, provedeno je i glasovanje predstavnika institucijskih članova ALUMNI UNIRI na kojem je najveći broj glasova također je dobilo idejno rješenje s oznakom A1 što dodatno govori u prilog ovakve odluke.

Ana Tominac za svoje ostvarenje ostvarila je naknadu u bruto iznosu od 3.000,00 kn sukladno Natječaju kojeg možete pronaći ovdje.

Svi pristigli radovi na Natječaj!

Zapisnik povjerenstva, ovdje.

Share This
Skip to content