Drage kolegice i kolege,

zaprimili smo više vaših emailova s upitom vezano za način obračuna subvencije.

Subvencija je obračunata sukladno uputi dobivenoj od Studentskog centra, točnije od gospođe Neže Kurilić.

Naime gospođa Kurilić je dala objašnjenje plaćanja mjesečne stanarine na sljedeći način:

„Plaćanje mjesečne stanarine vrši se na sljedeći način:

Ako korisnik smještaja iseljava iz objekata smještaja tijekom akademske godine, naknada za smještaj će mu se obračunati na sljedeći način:

– ako iseli do 15. u mjesecu, plaća polovicu naknade za smještaj,

– ako iseli nakon 15. u mjesecu plaća naknadu za smještaj za cijeli mjesec.

Ako korisnik smještaja useljava u objekte smještaja tijekom akademske godine, naknada za smještaj će mu se obračunati na sljedeći način:

– ako useli do 15. u mjesecu, plaća naknadu za smještaj za cijeli mjesec,

– ako useli nakon 15. u mjesecu plaća polovicu naknade za smještaj“

S obzirom na navedeno u slučaju da ste se uselili nakon 15. u mjesecu obračunata vam je subvencija za pola mjeseca kao i u slučaju da ste se iselili do 15. u mjesecu.

Uzevši sve u obzir, kontaktirat ćemo Studentski centar i tražiti dodatno pojašnjenje, s obzirom na to da se većina upita odnosi na obračun za rujan, a Studentski centar nije stavio napomenu odnosno iznimku od redovitog obračuna, a koja bi se odnosila na rujan.

Molimo vas da budete bez brige!

Studentski zbor se je 2016. godine i izborio za dodatno subvencioniranje smještaja za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa, te ćemo ovu situaciju ispitati detaljno i razriješiti na zadovoljstvo studenata.

Hvala vam svima na strpljenju,

Studentski zbor Sveučilišta u RijeciShare This
Skip to content