Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci 2016. godine ispregovarao je sa Sveučilištem u Rijeci model subvencioniranja domskog smještaja temeljen na dohodovnom cenzusu stoga na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 13. rujna 2016. godine svi oni studenti smješteni u studentskom naselju Trsat, a čiji prihodi po članu kućanstva mjesečno ne prelaze 65% proračunske osnovice, što  iznosi 2.161,90 kuna) te studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi) prema prijedlogu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci ostvaruju pravo na subvenciju.

Sveučilište u Rijeci je u četvrtak 22. travnja 2021. godine isplatilo 246 dodatne subvencije studentima koji su zatražili subvenciju u ukupno isplaćenom iznosu 138.882,50 kn.

Subvencija za troškove smještaja studentima slabijeg socioekonomskog statusa u Studentskom naselju „Trsat“ isplaćena je za zimski semestar (rujan, listopad, studeni, prosinac 2020. te siječanj i veljaču 2021.) sukladno ranijoj najavi.

Iznosi mjesečne subvencije:

  1. kategorija (prihodi po članu kućanstva do 900,00 kn) – 132,50 kn;
  2. kategorija (prihodi po članu kućanstva od 900,01 do 1500,00 kn) – 100,00 kn;
  3. kategorija (prihodi po članu kućanstva od 1500,01 – 2161,90 kn) – 80,00 kn.

Napomena: subvencija je obračunata za mjesece u kojima je korištena usluga smještaja, a s obzirom na iznos uplaćene naknade (ako je za određeni mjesec plaćena naknada za smještaj u punom iznosu obračunava se puni iznos subvencije, ako je plaćena za pola mjeseca, ostvaruje se pravo na pola mjesečnog iznosa subvencije). Za mjesece koje je obvezu plaćanje preuzelo MZO sukladno odluci

Svi primatelji subvencije obaviješteni su o isplati putem emaila.

Za eventualna pitanja slobodno se obratite na subvencija@sz.uniri.hr.

Vaš SZSUR!

Share This
Skip to content