Treći krug studentskih izbora održati će se 28. listopada od 08:00 do 20:00 sati.

Kandidature se predaju do 13. listopada 2020. godine na email izbornog povjerenstva sastavnice:


Kandidature se mogu predati za sljedeće izborne jedinice za studentske zborove sastavnica Sveučilišta kako slijedi:

 • Studentski zbor Akademije primijenjenih umjetnosti
  I. izborna – preddiplomski studij
 • Studentski zbor Filozofskog fakulteta:
  I. izborna – preddiplomski studij
  II. izborna – diplomski studij
  III. izborna -poslijediplomski studij
 • Studentski zbor Pomorskog fakulteta
  I. Izborna – preddiplomski sveučilišni studij
  II. Izborna – diplomski sveučilišni studij
 • Studentski zbor Odjela za biotehnologiju
  II. Izborna jedinica – Poslijediplomski sveučilišni studij
 • Studentski zbor Tehničkog fakulteta
  I. Izborna – preddiplomski, diplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij strojarstva i brodogradnje
  II. Izborna – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva i preddiplomski stručni studij elektrotehnike

Odluka Rektorice temeljem prijedloga Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Rijeci, ovdje.

Kandidaturi je potrebno priložiti:
 • kandidacijski obrazac
 • potvrdu o statusu studenta i o ostvarenim bodovima u posljednje dvije godine studija (najmanje 60 ECTS – iznimka su studenti prve godine studija)
 • potvrdu da student nije bio subjekt stegovnog postupka u kojem je donesena konačna odluka kojom mu je izrečena stegovna mjera i da nije bio subjekt postupka provedenog sukladno Etičkom kodeksu u kojem je protiv njega donesena konačna odluka čelnika sastavnice, rektora odnosno Senata o utvrđenoj povredi Etičkog kodeksa
Može se predati i:
 • plan i program (kandidati za člana i zamjenika predaju isti plan i program)
 • životopis
Dokumentacija se predaje i za kandidata-člana i njegova zamjenika.

Obrasci:

Glasovanje se vrši putem Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje kojem možete pristupiti na www.izbori.sz.uniri.hr.

Share This
Skip to content