STUDENTSKI IZBORI ZA IZBOR STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI I STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U RIJECI 2020

 

I.

 

Sukladno prijedlogu Skupštine SZSUR i Izbornog povjerenstva Sveučilišta kao dan glasovanja za studentske izbore određuje se kako slijedi:

 1. Prvi krug glasovanja – 21. rujan 2020. godine od 08:00 do 20:00 sati
 2. Drugi krug glasovanja – 23. rujan 2020. godine od 08:00 do 20:00 sati

II.

Studentski izbori bit će održani neposrednim glasovanjem putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje na www.izbori.sz.uniri.hr sukladno uputama Izbornog povjerenstva Sveučilišta.

 

Za prijavu u online Informacijski sustav za elektroničko glasovanje potrebno je posjedovati valjani AAI@EduHr elektronički identitet. Provjeru osobnih podataka povezanih s AAI@EduHr elektroničkim identitetom možete izvršiti na https://moj.aaiedu.hr/

Pravilnik o izborima preuzmite ovdje.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika, ovdje i ovdje.

Odluka Skupštine SZSUR o prethodnoj suglasnosti i prijedlogu imenovanja Rektorici, ovdje.

Odluka Rektorice o raspisivanju izbora i održavanju glasovanja, ovdje.

Odluka o odgodi, ovdje.

Odluka Retkorice o određivanju novog datuma i načina glasovanja, ovdje.

Obrasci:

Studentske službe zaprimile su naputak da studentima koji se žele kandidirati izdaju potvrde i drugu potrebnu dokumentaciju online putem (slanje emailom) kako ne bi bilo potrebno da kandidati moraju dolaziti po iste na fakultet.

Predaja kandidatura vrši se do 8. rujna 2020. godine, isključivo koristeći se elektroničkom adresom povezanom s elektroničkim identitetom sustava AAI@EduHr sladnjem dokumentacije na sljedeće email adrese:

 

Apuri – izbori.apuri@sz.uniri.hr
Efri – izbori.efri@sz.uniri.hr
Ffri – izbori.ffri@sz.uniri.hr
Fmtu – izbori.fmtu@sz.uniri.hr
Fzsri – izbori.fzsri@sz.uniri.hr
Gradri – izbori.gradri@sz.uniri.hr
Obri – izbori.obri@sz.uniri.hr
Ofri – izbori.ofri@sz.uniri.hr
Oiri – izbori.oiri@sz.uniri.hr
Omri – izbori.omri@sz.uniri.hr
Medri – izbori.medri@sz.uniri.hr
Pfri – izbori.pfri@sz.uniri.hr
Pravri – izbori.pravri@sz.uniri.hr
Riteh – izbori.riteh@sz.uniri.hr
Ufri –  izbori.ufri@sz.uniri.hr
Fdmri- izbori.dmed@sz.uniri.hr

Odluke sastavnica o izbornim jedinicama studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Rijeci:

LISTA KANDIDATA – SZSUR:

 • Listu kandidata možete preuzeti ovdje.

 

Kandidature po izbornim jedinicama su:

 • I. izborna jedinica – Društveno područje I.:
 • Kandidat za člana: Helena Rogulj, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Preddiplomski sveučilišni studij, 3. studijska godina
 • Kandidat za zamjenika: Nora Kalc, Ekonomski fakultet, Diplomski sveučilišni studij, 2. studijska godina

Kandidatura: – obrazac 2plan i program

 • II. izborna jedinica – Društveno područje II.:
 • Kandidat za člana: Sara Kinkela, Filozofski fakultet, Diplomski studij Psihologija, 1. studijska godina
 • Kandidat za zamjenika: Žana Gavrić, Pravni fakultet, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 4. studijska godina

Kandidatura: – obrazac 2plan i program

 • III. izborna jedinica – Humanističko, umjetničko i interdisciplinarno znanstveno područje iz društvenih i humanističkih znanosti:
 • Kandidat za člana: Laura Nežić, Filozofski fakultet, Preddiplomski studij kulturologije, 1. studijska godina
 • Kandidat za zamjenika: Ariana Krišković, Filozofski fakultet u Rijeci, Preddiplomski studij kulturologije, 1. studijska godina

Kandidatura: – obrazac 2plan i program

 • IV. izborna jedinica – Biomedicinsko, prirodno i interdisciplinarno biotehnološko područje:
 • kandidat za člana – Luka Delak, Medicinski fakultet, Integrirani predidiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, 4. studijska godina
 • kandidat za zamjenika – Ana Brekalo, Medicinski fakultet, Integrirani predidiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, 1. studijska godina

Kandidatura: –obrazac 2plan i program

 • V. Izborna jedinica – Tehničko područje
 • Kandidat za člana: Leopold Mandić, Pomorski fakultet, Diplomski studij – Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, 1. studijska godina
 • Kandidat za zamjenika: Andro Hreljac, Tehnički fakultet, Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike, 1. studijska godina

Kandidatura: – obrazac 2plan i program

 • VI. – izborna jedinica – Poslijediplomski studij
 • Kandidat za člana: Tin Nadarević, Medicinski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina, 4. studijska godina
 • Kandidat za zamjenika: Tomislav Čop, Filozofski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Filozofija i suvremenost, 2. studijska godina

Kandidatura: – obrazac 2plan i program

 

 • Kandidat za člana: Ana Zulijani, Medicinski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina,  2. studijska godina
 • Kandidat za zamjenik: Tihana Zibar Belašić, Medicinski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina,  2. studijska godina

Kandidatura: – obrazac 2 – plan i program nisu priloženi

 

VII. izborna jedinica – Stručni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji

 • kandidat za člana – Alen Poljaković, Fakultet zdravstvenih studija, Stručni studij Radiološka tehnologija, 1. studijska godina
 • kandidat za zamjenika – Marko Zec, Fakultet zdravstvenih studija, Stručni studij Radiološka tehnologija, 1. studijska godina

Kandidatura: – obrazac 2 plan i program

 

 • VIII. izborna jedinica – Izvanredni studij
 • Kandidat za člana: Neven Pintarić, Ekonomski fakultet, Preddiplomski studij poslovna ekonomija i menadžment, 2. studijska godina
 • Kandidat za zamjenika: Lorena Padjen, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Preddiplomski studij poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, 3. studijska godina

Kandidatura: – obrazac 2plan i program

____________________________________________________

Konačne liste kandidata sastavnica – I. krug:

Konačna lista kandidata – sveučilišna razina, ovdje.

____________________________________________________

 • 13. srpanj 2020. – Odluka o odgodi održavanja izbora, ovdje.

____________________________________________________

 • 19. kolovoz 2020. – Odluka Retkorice o određivanju novog datuma i načina glasovanja, ovdje.

____________________________________________________

 • 09. rujan 2020. – OBJAVA KANDIDATURA ZA DAN GLASOVANJA 23. RUJAN – privremena lista:
  • Medri
  • Ffri – nije pristigla niti jedna kandidatura

Pravo prigovora na objavljene liste može se ostvariti sukladno Pravilniku i odlukama o izmjeni pravilnika, slanjem prigovora na izbori.prigovor@sz.uniri.hr zaključno s 10. rujna 2020.

___________________________________________________

10. rujan 2020. – OBJAVA KANDIDATURA ZA DAN GLASOVANJA 23. RUJAN:

Pravo prigovora na objavljene liste može se ostvariti sukladno Pravilniku i odlukama o izmjeni pravilnika, slanjem prigovora na izbori.prigovor@sz.uniri.hr zaključno s 11. rujna 2020.

___________________________________________________

U slučaju eventualnih tehničkih poteškoća vezanih za rad AAI@EduHr elektroničkog identitea molimo vas da se obratite LDAP administratoru vaše sastavnice zaduženom za studente. Kontakt LDAP administrotora možete pronaći na https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/maticne-ustanove/popis/kontakti/uniri.hr

___________________________________________________

Konačne kandidature – II. krug:

Ufri

Omri

Pfri

Apuri

Efri

Fmtu

Riteh

Obri

Medri

 

—————-

3. krug izbora

Odluka Rektorice temeljem prijedloga Izbornog povjerenstva, ovdje.

Liste kandidata:

 

Pomorski fakultet – objavljeno 14. listopad 2020.

Odjel za biotehnologiju – objavljeno 15. listopad 2020.

Tehnički fakultet – objavljeno 15. listopad 2020.

-ispravak liste po izjavljenom prigovoru – 27. listopad 2020.

– Filozofski fakultet – objavljeno 16. listopada 2020.

– Akademija primijenjenih umjetnosti – objavljeno 19. listopad 2020.

————————————

ČETVRTI KRUG – 10. PROSINAC 2020. od 08:00 do 20:00 sati

Odluka Rektorice temeljem prijedloga Izbornog povjerenstva, ovdje.

Kandidature se predaju do 25. studenog 2020. godine na email izbornog povjerenstva sastavnice:

Kandidaturi je potrebno priložiti:
 •  kandidacijski obrazac
 • potvrdu o statusu studenta i o ostvarenim bodovima u posljednje dvije godine studija (najmanje 60 ECTS – iznimka su studenti prve godine studija)
 • potvrdu da student nije bio subjekt stegovnog postupka u kojem je donesena konačna odluka kojom mu je izrečena stegovna mjera i da nije bio subjekt postupka provedenog sukladno Etičkom kodeksu u kojem je protiv njega donesena konačna odluka čelnika sastavnice, rektora odnosno Senata o utvrđenoj povredi Etičkog kodeksa

Može se predati i:

 •  plan i program (kandidati za člana i zamjenika predaju isti plan i program)
 • životopis

Dokumentacija se predaje i za kandidata-člana i njegova zamjenika.

Obrasci:

—————

Privremena lista kandidata 4. krug FFRI:

Pravo prigovora na objavljene liste može se ostvariti sukladno Pravilniku i odlukama o izmjeni pravilnika, slanjem prigovora na izbori.prigovor@sz.uniri.hr zaključno s 28. studeni 2020.

—————–

Listu kandidata IV. krug – SZ FFRI, preuzmite ovdje.

—————-

Privremene rezultate IV. kruga možete preuzeti ovdje.

—————-

Odluka o zaključenju izbora, ovdje.

Share This
Skip to content