Poštovani,

suočeni s globalnom pandemijom COVID-a 19 i uz pridržavanje uputa i odredbi Nacionalnog kriznog stožera i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, Udruga studenata Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta – PROBION svoje je aktivnosti nastavila digitalnim putem. Kao rezultat transformacije djelovanja Udruge nastala je platforma PROBIONline (https://probionuspbf.com/about/) koja kao weblog ima ulogu u prenošenju znanstvenih, društveno-korisnih i prije svega stručnih informacija usko vezanih uz biotehničko i biomedicinsko područje djelovanja.

PROBIONline obuhvaća i seriju znanstveno-popularnih webinara koji se odvijaju uživo na službenoj LikePage stranici Udruge na internetskoj društvenoj mreži Facebook. Udruga je do sada uspješno održala osam dvanaest putem PROBIONline platforme koje, ukoliko ste zainteresirani, još uvijek možete pronaći i pogledati na prethodno priloženoj poveznici.

Što je nanotehnologija te zašto se baš ona, iz dana u dan, razvija začuđujućom brzinom s obećavajućom primjenom u raznim područjima istraživanja? Znanstvena populacija, prateći razvoj nanotehnologije, kreira nova rješenja za problematiku područja njihova istraživačkog djelovanja.

Tema šestog međunarodnog PROBIONline webinara je primjena i uloga nanotehnologije u prehrambenom sektoru. Stoga nemojte propustiti priliku, pridružite nam se i saznajte sve o upotrebi biopolimera za proizvodnju struktura na bazi nanotehnologije te aspektu sigurnosti hrane s obzirom na upotrebu nanomaterijala u samoj hrani ili u kontaktu s njom!

Primjenu i glavne prepreke u korištenju nanotehnologije i biopolimera za razvoj novih funkcionalnih prehrambenih proizvoda i procesa objasnit će vam prof.dr.sc. António A. Vicente, izvanredni profesor i prodekan Tehničkog fakulteta Sveučilišta Minho u Portugalu.

Od samog početka karijere fokus njegova interesa bio je na prehrambenoj industriji te je svoju stručnost stekao sudjelovanjem u više od 40 nacionalnih i internacionalnih istraživanja kao voditelj projekata. Njegova glavna istraživanja bila su usredotočena na mikro i nanotehnologiju s primjenom u inkapsulaciji i imobilizaciji bioaktivnih spojeva prehrambene industrije te na funkcionalne, kemijske i fizikalne karakteristike jestive ambalaže za prehrambene proizvode. Objavio je više od 310 istraživačkih članaka u internacionalnim časopisima, 5 knjiga, 5 patenata te preko 30 ulomaka u internacionalnim knjigama što mu je donijelo h-indeks 57 (SCI), titulu visoko citiranog istraživača za područje Agrokulturalnih znanosti za 2018., 2019. i 2020. godinu te nagradu za znanstvene zasluge Sveučilišta Minho 2021. godine.

Webinar pod nazivom „Applications of biopolymers in the agro-food sector – FROM FOOD PACKAGING TO NANOTECHNOLOGY“ održat će se u četvrtak, 25. ožujka 2021., s početkom u 18 sati na službenoj LikePage stranici Udruge, na društvenoj mreži Facebook. Webinar ćete moći pratiti uživo na Facebook stranici PROBION-a, klikom na poveznicu koja slijedi (https://www.facebook.com/probion.uspbf) Ukoliko posjedujete Facebook profil, pristup samom webinaru neće biti problem, ali u slučaju da ga nemate, morat ćete pričekati završetak live prijenosa, nakon čega ćete biti u mogućnosti pristupiti videu koji će ostati pohranjen unutar službene Facebook-ove stranice događaja te ga ponovno potražiti na već ranije priloženom linku.

S poštovanjem,

Dora Brdar

Tajnica Udruge studenata Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta PROBION

Share This
Skip to content