Privremene rezultate Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2021. godini možete preuzeti ovdje.

Evaluacija projekata prijavljenih temeljem Natječaja SZSUR za financiranje studentskih programa u 2021. godini (Klasa: 003-01/20-01/11 Urbroj: 2170-57-01-20-136, od 8. prosinca 2021.)

Povjerenstvo za evaluaciju projekata na razini Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci započelo je s radom u utorak, 9. veljače 2021. godine.

Sastav povjerenstva:
-Neven Pintarić – predsjednik
-doc. art. Darija Žmak Kunić – članica
-dr.sc. Ana Gavran Miloš – članica
-Dora Kelava – članica
-Alen Šimić – član

Povjerenstvo je izvršilo provjeru 65 prijavljenih projekata, od toga jedna prijava nije dovršena.
Nema ponovljenih projekata.
Ukupno je financirano 48 projekata u iznosu od 349.875,89 kuna.
Sredstva koja su potraživana Natječajem iznose 864.654,86 kuna.
Neraspodijeljeni iznos od 50.124,11 kuna na raspolaganju je za rad povjerenstva za žalbe/prigovore.

ROKOVI

Rok za predaju žalbe/prigovora je utorka 23. veljače 2021. godine u 23:59:59 sati.

Prigovori se predaju unutar aplikacije na www.natjecaj.sz.uniri.hr od danas 16. ožujka 2021. godine u 23:30:00 sati.

Nakon zaprimanja žalbi/prigovora, temeljem prijedloga povjerenstva za žalbe/prigovore, Skupština će donijeti konačne rezultate koji će se uputiti Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu.
Konačni rezultati bit će poznati nakon potvrde rezultata od strane Senata na sjednici koja je planirana za početak ožujka.

Po objavi konačnih rezultata, ugovori o korištenju sredstava potpisat će se tijekom, o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Share This
Skip to content