Treći krug izbora održan je 28. listopada 2020. godine u periodu od 08:00 do 20:00 sati posredstvom Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje. Privremeni rezultati III. kruga sljedećih sastavnica su: Na objavljene privremene rezultate glasovanja svaki kandidat na listi kandidata ovlašten je izjaviti prigovor Povjerenstvu za prigovore. Prigovor se izjavljuje u pisanom obliku elektroničkim putem u roku od jednog dana od dana objave rezultata glasovanja na adresu elektroničke pošte izbori.prigovor@sz.uniri.hr. Prigovor treba sadržavati osobno ime podnositelja, obrazloženje nepravilnosti radi koje se izjavljuje te dokaz nepravilnosti naznačene u prigovoru. Prigovor se mora poslati sa službene elektroničke adrese povezane s elektroničkim identitetom sustava AAI@EduHR. Rok za prigovore je 3. studeni 2020. Više o izborima saznajte na www.izbori.sz.uniri.hr
Share This
Skip to content