Sudjeluj na online forumu Mladi u poduzetništvu

Sudjeluj na online forumu Mladi u poduzetništvu

Imaš poduzetničku ideju, ali ne znaš kako krenuti? Već si u poslu, ali nemaš prostor ili strojeve koji ti mogu pomoći da razviješ prototipe? Ne da ti se stajati u redu na Poreznoj? Želiš napraviti web stranicu ili shop za svoju firmu? Treba ti kredit? Sudjeluj na...
Umjetnički impulsi otpora nasilju prema ženama

Umjetnički impulsi otpora nasilju prema ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, od 19. do 25. studenog 2020., u Rijeci se održava sedmodnevna kampanja pod sloganom „Bitna si!“. Studentski kulturni centar pridružuje se kampanji prikupljanjem umjetničkih impulse otpora...
Studenti – korisnici tableta

Studenti – korisnici tableta

Slijedom provedenog Javnog poziva (KLASA: 604-02/20-01/09, URBROJ: 2170-57-03-20-1, od 1. listopada 2020. godine), Sveučilište u Rijeci objavljuje listu studenata koji su ostvarili pravo na korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka bez naknade. LISTA...
Share This
Skip to content