Dragi kolege,
pred vama se nalazi upitnik čiji je cilj mapiranje potreba studenata poslijediplomskih studija.
Na temelju vaših odgovora izradit će se prijedlog financiranja aktivnosti studenata poslijediplomskih studija koji će se predstaviti na Senatu Sveučilišta u Rijeci.

Vaši odgovori su nam svima vrlo dragocjeni, a za ispunjavanje upitnike vam treba samo 5-10 minuta.

Anketni upitnik je anoniman.

Upitniku možete pristupiti, ovdje.

Rok za ispunjavanje upitnika je 18. svibanj‼

Zahvaljujemo na suradnji!

Članovi Radne skupine imenovane od strane Skupštine SZSUR,

Nadja Čekolj,
Tomislav Čop,
Jelena Musulin,
Ema Petaković i
Ana Zulijani

Share This
Skip to content