Povjerenstvo za prikupljanje prijava za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025. izvijestilo je Senat o prispjelim prijavama kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Kao kandidata koji ispunjava uvjete za izbor rektora za navedeno mandatno razdoblje utvrdilo kandidatkinju prof. dr. sc. Snježanu Prijić-Samaržija

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature

Životopis kandidata

Program kandidata

Odluka

Share This
Skip to content