Konstituirajuća sjednica Skupštine SZSUR za mandatno razdoblje ak. god. 2020./2021. – 2021./2022. bit će održana 14. listopada s početkom u 17:00 sati u zgradi sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, prostorija O-030.

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Izbor predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

3. Izbor zamjenika predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

4. Izbor predstavnika studenata i njihovih zamjenika u Senat Sveučilišta u Rijeci

5. Prijedlog izbora predstavnika studenata u Savjet Sveučilišta u Rijeci

6. Prijedlog izbora predstavnika studenata i njihovih zamjenika u Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci

7. Prijedlog izbora predstavnika studenata u Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci

8. Izbor predstavnika i njegova zamjenika SZSUR u Hrvatski studentski zbor

9. Razno

Share This
Skip to content