Konačne rezultate Natječaja SZSUR za financiranje studentskih programa u 2021. g. možete preuzeti ovdje.

Odluku Skupštine SZSUR o prihvaćanju konačnih rezultata mora potvrditi Senat Sveučilišta u Rijeci, a potom će se organizirati potpisivanje ugovora o korištenju dodijeljenih sredstava.

Sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci zakazana je za utorak 2. ožujak 2021. godine.

Točno vrijeme i mjesto potpisivanja ugovora objavit ćemo naknadno, a po potpisivanju ugovora prijavitelji će moći raspolagati sredstvima.

Svi korisnici mogu vidjeti detaljno odobrenje financija unutar aplikacije na natjecaj.sz.uniri.hr.

Share This
Skip to content