Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskoga liječničkoga zbora vas poziva da ispunite upitnik u nastavku.

Cilj nam je utvrditi znanja, stavove i ponašanja studentske populacije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19 koju uzrokuje novi koronavirus te utjecaj epidemiološke situacije na mentalno, a time i cjelokupno, zdravlje studenata.

Dobiveni podaci iz istraživanja će se statistički obrađivati i prikazivati zbirno. Rezultate ćemo koristiti u svrhu utvrđivanja zdravstvenih potreba, organiziranja adekvatne zdravstvene zaštite studentima za vrijeme i po završetku epidemije te informiranja i edukacije liječnika i medicinskih sestara o potrebama studenata u RH.

Anketnom upitniku možete pristupiti ovdje.

Share This
Skip to content