U anketi koja je postavljena prošlog tjedna na našoj web stranici sudjelovalo je više od 20% studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci, a rezultati ankete pokazali su da je 29% studenata u potpunosti zadovoljno provedbom online nastave, 39% je u potpunosti nezadovoljno, a 32% nije niti zadovoljno niti nezadovoljno.

Za sve upite i poteškoće koje imate, a mislite da ih mi možemo riješiti javite nam se na naš službeni mail: ffri@sz.uniri.hr

Skip to content