Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i KD Autotrolej sklopili su sporazum o međusobnoj suradnji kojim su studentima Sveučilišta u Rijeci omogućili jednostavniju i bržu izradu kao i kupovinu mjesečnih karata za vožnju javnim gradskim prijevozom.

Zahvaljujući projektu nadogradnje sustava za prodaju karata te uz podršku Grada Rijeke, Sveučilištu u Rijeci omogućena je razmjena podataka s KD Autotrolej, što će smanjiti gužve na prodajnim mjestima. Dodatno, za studente koji moraju izrađivati nove kartice  privremeno se otvaraju dva prodajna mjesta KD Autotroleja na lokacijama sveučilišnnih sastavnica.

Studenti viših godina studija (koji nisu promijenili kategorije ili zone prijevoza) svoje mjesečne karte za listopad 2020. mogu izravno kupiti na kioscima Tiska i iNovina, kao i putem web servisa ECC online ukoliko koriste DC RCC prepaid karticu, bez dolaska na prodajno mjesto Autotroleja. Studenti brucoši i oni koji moraju upisati izmjene kategorije ili zone prijevoza dolaze na privremena prodajna mjesta Autotroleja –  Kampus Trsat i Ekonomski fakultet.

Privremena prodajna mjesta KD Autotrolej bit će otvorena 21. rujna – 20. listopada 2020. na dvije lokacije – Kampus Trsat (zgrada Filozofskog fakulteta, prizemlje južna strana) i na Ekonomskom fakultetu.  Radno vrijeme šaltera na Kampusu Trsat je radnim danom od 10.00 do 18.00 sati, a na Ekonomskom fakultetu od 9.00 do 16.30 sati.

Novi korisnici prilikom izrade kartice i kupovine prava prilažu osobnu iskaznicu, potvrdu o boravištu (ukoliko nisu sa područja Grada Rijeke)  te rješenja/potvrde Jedinica lokalne samouprave koje sufinanciraju studentske kategorije.

Svi studenti koji prava za listopad kupe po punoj cijeni mogu dodatno do 20. 10. 2020. godine obaviti korekciju prava na prodajnim mjestima te će im se u tom periodu izvršiti povrat novčanih sredstava.

Za naredne mjesece (od 21. listopada nadalje) sufinancirana studentska karta moći će se produžavati na prodajnim mjestima, kioscima Tisak plus i iNovine te putem interneta, na ECC-online isključivo do 10. dana u mjesecu. Nakon navedenog datuma prava se mogu kupiti po punoj cijeni.

U tijeku je daljnja nadogradnju sustava i integracija sa srednjoškolskim ustanovama kojom bi KD Autotrolej na sličan način u budućnosti organizirao i prodaju mjesečnih karata za srednjoškolce.

Share This
Skip to content