Na sjednici održanoj 15. siječnja 2021. godine temeljem natječaja provedenog u prosincu 2020. godine izabrani su novi voditelji ureda pri Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci i Studentski pravobranitelj koji je ujedno i voditelj Ureda Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci.

Izabrani su sljedeći voditelji:

 • Ured Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci – Studentski pravobranitelj UNIRI – Sven Sušanj, student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kolega Sven obnašao je dužnost pravobranitelja i u proteklom mandatnom razdoblju
  • pravobranitelj@sz.uniri.hr
 • Ured za udruge – Luka Delak, student Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • udruge@sz.uniri.hr
 • Ured za znanost – Dominik Ivandić, student Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
  • znanost@sz.uniri.hr
 • Ured za društvene aktivnosti – Marko Zec, student Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
  • fun@sz.uniri.hr

Voditelji ureda djeluju u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju ureda Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.

Pored navedenih za voditelja Ureda za znanost na natječaj se je prijavila i studentica Marta Pongrac, također studentica Odjela za biotehnologiju. Istovremeno bila je otvorena mogućnost prijaviti se i za voditelje IT ureda te Ureda za izdavaštvo i odnose s javnošću, za koje nije pristigla niti jedna prijava, stoga će natječaj za navedene urede biti uskoro ponovljen.

Share This
Skip to content